Elif Evleri | Dokuzel naat
  +90 262 325 92 22
|

Kalite Politikamz

 
Biz Sizi Arayalm
Detay iin tklaynz.
Devam Eden Projeler
Detay iin tklaynz.
  kalite politikamz | Dokuzel naat | zmit Satlk DAireMüterilerimizin sürekli yükselen deerleri paralelinde; deiken ihtiyaç, istek ve artlarn onlarn beklentileri dorultusunda karlayarak sürekli en yüksek müteri memnuniyetini salamaktr.Yüksek kalite seviyesinde hizmet sunarak daha çok müterinin sadakatini kazanmak; alanlarmzda üstün kalitede hizmet vererek pazar paymz ve rekabet gücümüzü arttrmak; bu faaliyetlerde çalanlarmza, topluma ve çevreye kar sorumluluklarmz daha iyi yerine getirmek amacyla;

lkelerimiz;
Toplumun mutluluunu esas, markamzn geliimini amaç, müteri memnuniyetini hedef alarak ilerlemek,

Tüm personelimizin bilinçli ve sorumlu çalmas ile Kalite anlaymzn gereklerini yerine getirmek, devaml uygunluumuzu ve yeterliliimizi kontrol ederek etkinliimizi sürekli iyiletirmek,

Gücümüzün kayna olan çalanlarmzn bilgi ve deneyimine sürekli eitim süreçleriyle destek olarak ve motive ederek,bireysel geliim ve memnuniyet istikrarn salamak,

Daha etkin, verimli i sonuçlarnn ksa sürede elde edilebilmesi ve sürekli iyiletirilebilmesi için tüm
faaliyetleri proses yaklamyla deerlendirmek,

Gelien bilim ve teknolojiyi takip ederek yine müterilerimizin memnuniyeti için karlkl faydaya ve güvene 
dayanan i ilikileri kurmaktr.

letmemiz, Toplam Kalite Yönetimi ve onun esas olan bireyin geliimi toplumun geliimidir anlay içinde, Dokuzel naat olarak hep birlikte inançla çaltmz ve ilerlediimiz sürece baarya ulaacaktr.

 


 
Bizi Takip Edin
Anasayfa letiim